Ecoul Înălţimilor

Ecoul Înălţimilor

duminică, 7 februarie 2010

Întâlnirile cu BEBE

Întâlnirea lui Bebe cu porumbelul Zbor a avut loc într-o dimineaţă de mai. Porumbelul şi-a scuturat zăpada de lumini de pe aripi şi i-a spus lui Bebe: - Sunt prietenul tău. Haide cu mine să cunoaştem vazduhul! Bebe a încercat să dea din mâini, dar nu a reuşit să zboare. A alergat, doar, câţiva paşi. Zbor era departe şi de pe creanga unui copac îşi privea prietenul… - Prietene Zbor, mâinile mele nu sunt aripi. Să ne întrecem la alergare pe iarbă. S-au întrecut cei doi prieteni, dar Bebe rămânea mereu în urmă. Bebe a povestit întâmplarea bunicului său Itu, care l-a ascultat gânditor. Itu a scos maşina din garaj şi i-a invitat pe cei doi prieteni la o plimbare pe şosea. Bebe şi cu porumbelul priveau şoseaua dreaptă, care se profila în faţă şi ascultau fâşâitul roţilor pe asfalt. Pe fereastră intrau valuri de aer cald, care prevesteau instalarea unei zile toride de primăvară. Pentru Zbor experienţa era plăcută. La un moment dat a zburat pe fereastră şi a strigat: - O să zbor şi o să mă întrec cu maşina. Itu şi-a strunit caii putere nărăvaşi şi maşina a prins viteză. Porumbelul a rămas în urmă. După câteva sute de metri prietenii s-au întâlnit pe o bancă. Bebe i-a spus bucuros: - Dragă Zbor, acum suntem egali. Întrecerea dintre noi ne-a prilejuit o excursie frumoasă. Şi cei doi prieteni, braţ la braţ, au plecat mai departe la plimbare. Şi amândoi au înţeles cât este de plăcut să încerci sentimentul adevărat şi curat al PRIETENIEI.

STORIES FOR CHILDREN
Meetings with BEBE

Bebe's meeting with pigeon flight was a morning in May. Dove has shed light snow on the wings and told Bebe

-- I am your friend.Come with me to know the air!

Bebe tried giving s in the hands, but failed to fly.Run, only a few steps. Flight was far from the branch of a tree and watched his friend ...

-- Pr iend flight, my hands are wings.Let us surpass the running on the grass.

They beat the two friends, but Bebe always remain behind. Bebe Itu told story of his grandfather, who listened thoughtfully.Itu car pulled out of the garage and invited Bebe together for a walk on the road.

Baby and pigeon looked straight road, which specialize in front and listening fâşâitul wheels on the asphalt. On the window to wave of hot air, which predicted the installation of a hot spring days.

For Z boron experience was pleasant.At one point he flew out the window and cried:

-- A fly and a car to race me.

ITU and the bridle horses took power restive and car speed. Dove behind. A few hundred meters friends met on a bench. Bebe said happy:

-- Dear Flight, we are equal.Emulation of us occasioned a beautiful trip.

And the two friends, arms linked, went on to ride.And they both understand how it is really nice to try and clean feeling of friendship.







Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu